بررسی گوگل کش

ســــئو  تســت

بررسی گوگل کش


را وارد کنيد تا 20 ها (هر لينک بايد در خط جداگانه باشد)درباره بررسی گوگل کش

این ابزار به شما اجازه می دهد تا بتوانید کش گوگل را بررسی کنید و ببینید که آدرس صفحه ای که وارد کرده اید آیا در گوگل ایندکس شده است یا خیر. همینطور در صورتی که تغییراتی بر روی یکی از صفحات خود داده اید می توانید متوجه شوید که تاریخ آخرین باری که صفحه شما در گوگل کش شده است چه زمانی بوده و به این وسیله شما قادر خواهید بود در صورت وجود مشکلی آن را به سادگی حل کنید.